El Projecte

Projecte

El projecte Dades x Comerç  va néixer  com un dels projectes guanyadors i finançats per la convocatoria Ciutat Proactiva – BIT Habitat 2020, per reduir la bretxa digital en el comerç.

La primera fase es van crear les eines digitals i els procesos fent protagonista al comerç de proximitat ( cerca dades, definició funcionalitats, crear prototips i implantar a  cada comerç). La segona fase es va adaptar les eines segons el “feedback” dels primers usos i es va crear un model d’implantació amb l’experiència a tres zones noves. Tenim com a resultat un model escalable a altres zones.

Idees del projecte

 • Co-creació: participació del comerç en el disseny de les eines digitals, canalitzar el coneixement del comerç per trencar escletxes digitals.  
 • Recollir les dades sobre afluències de persones a punts d’interès de l’entorn, útils per al comerç.
 • La transformació digital basada en l’ús de dades a nivell micro. 
 • Agrupar dades obertes públiques i visualitzar-les per facilitar la interpretació (transformació de dades a informació; i aquestes a coneixement).

Objectius

 • Reduir la bretxa digital entre petites i grans empreses del comerç al detall,
 • Incorporar l’ús de dades al petit comerç de barri com a element de transformació digital
 •  Fer efectiu l’accés a un recurs públic -dades obertes- per a prendre decisions intel·ligents (comerç business intelligence).
 • Capacitació i apoderament digital en l’ús de les dades per part del petit comerç,  
 • Fer protagonista al petit comerç en la definición de soluciones tecnològiques 
 • Convertir recursos digitals accesibles – open data –  en eines útils per al comerç de proximitat.

Dades x Comerç vol aproximar l’ús de les dades per a la presa de decisions al comerç de proximitat que tant a nivell col·lectiu (associacions) com individual (cada comerç). Per això s’adreça a les associacions/eixos comercials, poder implantar conjuntament  aquest projecte a les seves zones, que  inclou els següents serveis i productes:

 1. Divulgació d’eines digitals. Visita comerç a comerç per divulgar i per co-decidir.
 2. Web dades de valor pel comerç de la zona. Visualització de dades  de la seva zona.
 3. App comerç intel·ligent. Quadre de comandament
 4. Capacitació i suport  comerç a comerç. Capacitació a l’establiment . Servei de suport al comerç.

[slideshare id=250655521&doc=presentacinsupercortafolletoenformatopresentacin151121-211115190303]

Un projecte de:

Associacions de comerç: