Metodología

Processament de dades

Per definir les dades que resulten més adients per consultar i mantenir de manera actualizada, s’ha seguit un procés de participació.

Les dades s’han extret de conjunts de dades obertes publicades per institucions en els seus respectius portals de dades obertes o open data.

S’ha realitzat un processament per tal de netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades per poder generar nous conjunts de dades secundaris que serveixen de font de dades per a la creació de les visualitzacions interactives. Aquesta versió Beta evolucionarà a actualització de dades tractades de forma automatitzada i quan sigui possible obtingudes a través dels APIS que ofereixen les fonts de dades.

Les visualitzacions de dades s’han generat amb les eines de visualització de dades de fulls de càlculs i de neteja de dades, de Google Sheet i Excel, amb l’eina de presentació de gràfics online de Flourish i amb el programari d’Esri per tractament de dades geogràfiques, i anàlisis i presentació de la informació geogràfica.

Les fonts de dades obertes utilitzades es llisten a l’apartat “Datasets”

Como ho hem fet?

Les dades s’han extret de conjunts de dades obertes publicades per institucions en els seus respectius portals de dades obertes o “open data”.

S’ha realitzat un proccesament per tal de netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades. Això ha permès generar nous conjunts de dades secundaris que serveixen de font de dades per a la creació de les visualitzacions interactives. Aquesta versió Beta evolucionarà amb l’actualització de dades tractades de forma automatitzada i, quan sigui possible, obtingudes a través dels APIS que ofereixen les fonts de dades.

Les visualitzacions de dades s’han generat amb les eines tractament i neteja de dades com fulls de càlculs de Google Sheet i Excel, amb l’eina de presentació de gràfics online “Flourish” i amb el programari d’Esri per tractament de dades geogràfiques, anàlisis i presentació d’informació geogràfica.

Les fonts de dades obertes utilitzades es llisten a l’apartat “Datasets”G

Datasets

Tots el datasets que s’utilitzen per l’anàlisi i la visualització de les dades s’han obtingut de repositoris de dades obertes.

A continuació s’indiquen les dades en qüestió:

VariableFont de dadesUrl
Cens d’activitats econòmiques en planta baixa de la ciutat de BarcelonaAjuntament de BarcelonaCens d’activitats econòmiques en planta baixa de la ciutat de Barcelona-comercials
PoblacioAjuntament de BarcelonaPoblació
Ús de localsServei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. (Dirección General del Catastro)Ús de locals
Índex de volum de negoci (IASSVN)Idescat. Generalitat de CatalunyaÍndex de volum de negoci (IASSVN)
Estructura de la Llardades obertes de l’Ajuntament de BarcelonaDades d’estructura de la llar
Padró d’habitants. Població de la ciutat de Barcelona segons sexe i edat any a any – Conjunts de dades – Open Data Barcelonadades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants.Població any a any
Població de la ciutat de Barcelona segons sexe i nivell acadèmicdades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants.Població per nivel acadèmic
Població de la ciutat de Barcelona segons sexedades obertes de l’Ajuntament de Barcelona. Padró d’habitants.Població de la ciutat de Barcelona segons sexe-padro
Atur per sexeServei de dades obertes de l’Ajuntament de BarcelonaAtur per sexe
Població mensual per seccio censaldades obertes de l’Ajuntament de BarcelonaPoblació mensual per secció censal
Lloguer mensual mitjà del habitatge (preu, superficie)Ajuntament de BarcelonaLloguer mensual mitjà del habitatge
Entitats jurídiques del Registre d’entitats de CatalunyaDades obertes Generalitat de CatalunyaEntitats jurídiques del Registre d’entitats de Catalunya

Dades extraïdes d’altres fonts:

VariableFont de dadesUrl
Dades de seccions censalsCarto BCNADades de seccions censals
Enquesta d’hàbits de consumDiputació de BarcelonaEnquesta d’hàbits de consum