Com ho hem fet?

Les dades s’han extret de conjunts de dades obertes publicades per institucions en els seus respectius portals de dades obertes o “open data”.

S’ha realitzat un proccesament per tal de netejar i unificar les variables i paràmetres de les diverses fonts de dades. Això ha permès generar nous conjunts de dades secundaris que serveixen de font de dades per a la creació de les visualitzacions interactives. Aquesta versió Beta evolucionarà amb l’actualització de dades tractades de forma automatitzada i, quan sigui possible, obtingudes a través dels APIS que ofereixen les fonts de dades.

Les visualitzacions de dades s’han generat amb les eines tractament i neteja de dades com fulls de càlculs de Google Sheet i Excel, amb l’eina de presentació de gràfics online “Flourish” i amb el programari d’Esri per tractament de dades geogràfiques, anàlisis i presentació d’informació geogràfica.

Les fonts de dades obertes utilitzades es llisten a l’apartat “Datasets”G