Densitat comercial als barris de Barcelona


Comerços per tipus d’activitat i densitat comercial


Usos del sòl als barris de la ciutat

Evolució del volum de negoci del comerç

Perfils de llars al barri segons hàbits de consum