Densitat comercial als barris de Barcelona

Comerços per tipus d'activitat i densitat comercial

Usos del sòl als barris de la ciutat

Evolució del volum de negoci del comerç

Perfils de llars al barri segons hàbits de consum